nwa logo6

header zebra

Nieuw NWA-onderzoeksproject ‘Keeping society together' van start 

Hoe kunnen politici in uitzonderlijke crisistijden hun beleid communiceren zodat dit als legitiem wordt beschouwd door burgers? Welke invloed heeft de Coronacrisis op het beloning van top managers? En welke strategieën ontwikkelen gemarginaliseerde jongeren om hun kwetsbaarheid in de huidige pandemie te verkleinen?  

Drie jonge onderzoekers, verbonden aan de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool InHolland gaan de komende 1,5 jaar met deze vragen aan de slag binnen het nieuwe onderzoeksproject 'Keeping society together' dat onlangs door NWO werd toegekend in het kader van de call Kleine Projecten voor NWA-routes 2020. Vanuit respectievelijk een politiek-bestuurlijk, economisch en cultureel perspectief zoeken Marieken van der Velden, Lukas Linsi en Lieke Wissink naar strategieën die kunnen bijdragen aan de versterking van processen van veerkracht in de Nederlandse samenleving. Daarvoor maken zij gebruik van bestaande wetenschappelijke- en praktijkkennis over vraagstukken van solidariteit, legitimiteit, vertrouwen en gepercipieerde rechtvaardigheid en onderzoeken hoe deze in de huidige crisis kunnen worden ingezet om te komen tot concrete oplossingen. Gedurende het traject werken zij samen met Adrem Debat & Strategie, Raad voor Openbaar Bestuur, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, VNO-NCW, Here to Support, en Garage 2020. 

Het voorstel voor dit onderzoeksproject kwam tot stand via een originele, breed gedragen maar ook werkbare en efficiënte selectieprocedure. Na het uitzetten van een call door de stuurgroep van de route konden jonge onderzoekers zich melden met een kort onderzoeksplan. Uit deze inzendingen werden 10 voorstellen geloot. De initiatiefnemers van de ingelote voorstellen presenteerden hun ideeën tijdens een webinar, waarna de deelnemers aan dit webinar hun stem uitbrachten op de in hun ogen beste voorstel. De drie kandidaten werkten vervolgens een gezamenlijk projectvoorstel dat eind 2020 door NWO werd gehonoreerd. 

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Anita Boele (info@routevzs.nl)