nwa logo6

game

Drie Gamechangers

Het onderzoek binnen de route-VZS is uitgewerkt voor drie domeinen – politiek-bestuurlijk, sociaal-economisch en cultureel-maatschappelijk – die samen de pijlers van de veerkrachtige samenleving vormen. Voor elk van deze domeinen staat één kernvraagstuk (game changer) centraal. Deze game changers zijn geformuleerd in nauw overleg met TNO en de Grote Technologische Instituten (TO2) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak met wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Game changer 1

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuurlijke arrangementen

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuurlijke arrangementen

Lees meer

Game changer 2

Naar nieuwe vormen van werk en waardecreatie

Naar nieuwe vormen van werk en waardecreatie

Lees meer

Game changer 3

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang

Lees meer