nwa logo6

net join

Lopende projecten

Keeping Society Together (Kleine projecten voor NWA-routes)

Veerkrachtige samenlevingen kunnen met crises omgaan, zonder uit elkaar te vallen. Gebruikmakend van bestaande wetenschappelijke- en praktijkkennis over vraagstukken van solidariteit, legitimiteit, vertrouwen en gepercipieerde rechtvaardigheid zoekt dit project naar strategie├źn en aanbevelingen voor de versterking van processen van veerkracht in de Nederlandse samenleving, vanuit politiek, economisch en cultureel perspectief.

Hoofdaanvrager: Prof. dr. Ton Wilthagen (Tilburg University). Mede-aanvragers: Mariken van der Velden (VU), Lukas Linsi (RUG), Lieke Wissink (Hogeschool InHolland)

Looptijd: 2021-2022

Startimpuls JOIN

Onze samenleving wordt met sterke veranderingen en schokken geconfronteerd. Hoe vangen we die zo goed mogelijk op? Voor jongeren, de generatie van de toekomst, is deze vraag cruciaal. Dit programma ontwikkelt en beproeft nieuwe instrumenten en arrangementen die de participatie van (kwetsbare) jongeren versterken en daarmee ook de samenleving inclusiever en veerkrachtiger maken.

Hoofdaanvrager: Prof. Dr. B.J.P. (Bas) van Bavel (UU)

Looptijd: 2017-2020

Zie voor meer informatie: www.startimpuls-join.nl