nwa logo6

header zebra

17 April 2020: NWA-route VZS Matchmaking event (uitgesteld)

Door de huidige ontwikkelingen rond COVID19 wordt dit matchmaking event uitgesteld. Zodra er een nieuwe datum is gepland zullen we dit ook op de website aankondigen.

Uiteraard volgen we hierbij ook de planning van NWO voor het lanceren van de NWA-ORC call.

Deze maand zal NWO weer een nieuwe NWA-ORC call lanceren. De deadline voor registratie van initiatieven is voor de zomervakantie. Daarom organiseert de NWA-route Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen een matchmaking.

 

Datum    vrijdag 17 april 2020
Tijd    14.00 - 17.00 uur
Locatie    Centrum Utrecht (definitieve locatie volgt z.s.m.)
Aanmelden    Via dit formulier (link)

 

Tijdens deze bijeenkomst willen we u de mogelijkheid bieden om in contact te komen met consortiumpartners om gezamenlijk onderzoeksvoorstellen voor de NWA-ORC-call te ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomst zal er dan ook zeer veel ruimte zijn voor onderlinge kennismaking en overleg over mogelijke samenwerking. Daarnaast zullen Paulien Bongers en Ton Wilthagen (die in januari gezamenlijk het stokje van Bas van Bavel hebben overgenomen als trekkers van de route) u verder informeren over recente ontwikkelingen binnen de route en de Nationale Wetenschapsagenda.


Ideeën pitchen

Een aantal deelnemers heeft al aangegeven concrete plannen te hebben voor een onderzoeksvoorstel en op zoek te zijn naar extra consortiumpartners. Tijdens de matchmaking zullen zij hun plannen presenteren. We horen graag of u ook van de gelegenheid gebruik wilt maken om uw ideeën te pitchen. U kunt dit voor 1 april aan geven op het aanmeldingsformulier. Uiteraard is het van belang dat deze voorstellen aansluiten bij de zogenaamde gamechangers van de Route. Voor meer informatie verwijzen we u ook naar de website: www.routevzs.nl

 

Uitnodiging

We streven ernaar op 17 april een breed palet aan partijen te kunnen ontmoeten. De uitnodiging voor dit event wordt dan ook verstuurd naar wetenschappers verbonden aan universiteiten en hogescholen, beleidsambtenaren, vertegenwoordigers van gemeenten en ministeries, rijkskenninstellingen, VNG en TO2-instellingen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Anita Boele via info@routevzs.nl.