nwa logo6

header zebra

Startimpuls JOIN op bezoek bij Minister van Engelshoven

Een delegatie van de startimpuls JOIN is op maandag 3 juni op bezoek geweest bij Minister van Engelshoven (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in Den Haag.

De minister ging met een kleine groep wetenschappers betrokken bij JOIN en de NWA-route “Op weg naar veerkrachtige samenlevingen” in gesprek over het nut en de noodzaak van de inzet van sociaal- en geesteswetenschappelijke expertise. In het bijzonder sprak men over de voortgang van thematische, vraagstuk-gedreven profilering van onderzoek en verbinding van de wetenschap aan grote maatschappelijke vraagstukken.

Het bezoek was niet zomaar, zo zijn inmiddels binnen verschillende deelprojecten van JOIN de resultaten naar buiten gebracht. Daarnaast zal zeer binnenkort de tweede ronde toekenningen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) bekend worden.

Vraagstuk-gedreven profilering van onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het gesprek was de voortgang van thematische, vraagstuk-gedreven profilering van onderzoek. Wie anders dan Bas van Bavel, trekker van de NWA-route Veerkrachtige Samenlevingen en projectleider van JOIN, kon de minister hier meer over vertellen. Van Bavel benadrukte daarbij het belang (en synergie) van de samenwerking tussen de wetenschap en samenleving.

“Met de NWA-route proberen we, vanuit onze wetenschappelijke expertise, met maatschappelijke partijen na te denken over nieuwe arrangementen voor participatie van mensen in besluitvorming, werk en samenleving. Zo hopen we handvatten te bieden waarmee we de grote uitdagingen van vandaag én morgen nog beter het hoofd kunnen bieden." - Bas van Bavel

NWA-route “Op weg naar veerkrachtige samenlevingen”

Tijdens het bezoek werden de eerste resultaten van twee projecten van de Startimpuls JOIN, onderdeel van de NWA-route Veerkrachtige Samenlevingen, gepresenteerd: “Alle jongeren in beeld” door Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg) en “Naar een betere arbeidsmarktaansluiting van nieuwe Nederlanders” door Nina Hansen (Rijksuniversiteit Groningen). In beide presentaties kwam naar voren hoe onderzoek waarin wetenschappelijke expertise gecombineerd wordt met nauwe samenwerking met maatschappelijke partners kan leiden tot concrete oplossingen voor jonge statushouders op de arbeidsmarkt (Hansen) en jongeren die dreigen buiten de beeld te raken (Wilthagen).